Bierwoordenboek
informatie voor en door de bierliefhebber
RSS
Bierwoordenboek
Uitgebreid zoeken »


NIBEM

Aangepast op: 30-10-2013 18:22 door Arjan - Gecategoriseerd als: Bier, Nederlandse termen
NIBEM is de afkorting voor; Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier.

Stichting

Stichting NIBEM is het Nederlands Instituut voor Brouwgerst, Mout en Bier en heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. De Stichting heeft ten doel in wetenschappelijk en technisch opzicht de verbeteringen te bevorderen van al hetgeen in de ruimste zin samenhangt met de kennis omtrent de samenstelling van het bier, het vervaardigen en behandelen van mout en bier, het gebruik van gerst in mouterijen en brouwerijen en de veredeling en teelt van voor het brouwerij- en mouterijbedrijf geschikte gerstrassen.

Organisatie

Het NIBEM tracht haar doel onder meer te bereiken door het (laten) uitvoeren van onderzoek op het gebied van bier en grondstoffen. Dit wordt uitgevoerd of begeleid door daartoe ingestelde commissies. Daarnaast biedt het NIBEM een platform voor de uitwisseling van informatie en publicaties over het uitgevoerde onderzoek. Te denken valt aan de jaarlijkse Zomerexcursie of de Brouwersdag.

NIBEM Brouwersdag

De NIBEM Brouwersdag werd eerder elk jaar gehouden, maar tegenwoordig elke twee jaar. In 2009 werd geen Brouwersdag gehouden, maar ergens in november 2010 zal er wel eentje plaatsvinden.

Participanten en Donateurs

Stichting NIBEM kent drie participerende organisaties: Vereniging Centraal Brouwerij Kantoor, de Sociëteit der Nederlandse Mouters en het Productschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten. De overige in de Stichting deelnemende organisaties laten zich op bestuurlijk niveau door het Productschap GZP vertegenwoordigen. Bedrijven, bedrijfscategorieën of particulieren die een zodanige verbondenheid kennen met de gerst-mout-bierketen, kunnen in aanmerking komen voor het donateurschap van de Stichting.

Bron: NIBEM.

Links naar

Referenties

Bierwoordenboek - Versie 01.02.06) Copyright ©1997-2017, ArPat Software. Alle rechten voorbehouden - All rights reserved.