Bierwoordenboek
informatie voor en door de bierliefhebber
RSS
Bierwoordenboek

Thuisbrouwer

Aangepast op: 12-10-2013 15:21 door Arjan - Gecategoriseerd als: Bier, Nederlandse termen
Een thuisbrouwer is een hobbyist, die in zijn/haar eigen huis bier maakt.

Brouwen en de wet

Het brouwen van je eigen bier was tot voor kort verboden in Nederland en België. Het is sinds 1992 in België en sinds 1991(?) in Nederland, onder Europese druk, wel mogelijk voor particulieren om voor eigen gebruik bier te brouwen. Voor die tijd werd het (in Nederland) oogluikend toegestaan.

In Nederlandse wet staat:
Wet van 31 oktober 1991, houdende vereenvoudiging en uniformering van de accijnswetgeving
....
Artikel 1
   1.Onder de naam accijns wordt een belasting geheven van:
   a. bier;
   b. wijn;
   c. tussenprodukten;
   etc...
....

Artikel 5
1. Het is niet toegestaan:
   a. een accijnsgoed te vervaardigen buiten een accijnsgoederenplaats die voor dat soort accijnsgoed als zodanig is aangewezen;
   b. een accijnsgoed voorhanden te hebben dat niet overeenkomstig de bepalingen van deze wet in de heffing is betrokken.
....
3. Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en beperkingen wordt ontheffing verleend van de in het eerste lid bedoelde verboden voor:
   a. ...
   b. ...
   c. het thuis vervaardigen van bier en wijn door particulieren, voor zover die goederen worden aangewend voor eigen gebruik;
   etc...
....

In artkel 6 en 7 staat meer informatie m.b.t. de accijnswetgeving op bier; zie voor complete uitleg: Wet op de accijns (23-01-2010)- overheid.nl

Taalkundig

  • woordvorm; mannelijk zelfstandig naamwoord
  • lettergrepen; thuis - brou - wer
  • enkelvoud; de thuisbrouwer
  • meervoud; de thuisbrouwers
  • verkleinwoorden; thuisbrouwertje (ev), thuisbrouwertjes (mv)
  • hyperoniemen: brouwer
  • synoniemen: amateurbrouwer, hobbybrouwer, zelfbrouwer

Links naar

Referenties

Bierwoordenboek - Versie 01.02.06) Copyright ©1997-2023, ArPat Software. Alle rechten voorbehouden - All rights reserved.